سنسور های گوشی - برنامه نظارتی گوشی فرزندان-PlcSpy

سنسور های گوشی

سنسور های گوشی

ژیروسکوپ یکی از سنسور های گوشی است که می تواند در گوشی های هوشمند ابعاد مختلف را تشخیص دهد

error: Content is protected !!