- برنامه نظارتی گوشی فرزندان-PlcSpy

علائم هک شدن گوشی

زود تمام شدن شارژ یاتری یکی دیگر از علائم هک شدن گوشی می باشد

error: Content is protected !!